1.2. Các thành phần chính trên trang chủ

Trang chủ bao gồm:

  • Explore course: tìm kiếm môn học

  • Các môn học được mở theo chương trình đăng ký

  • Help: phương thức học tập online tại FUNiX

  • Bảng điểm: Tra cứu bảng điểm trong quá trình học ( cập nhật 17:00 thứ 2 hàng tuần)

  • Tên tài khoản

  • Ask mentor: hỏi đáp cùng mentor

  • Báo lỗi: Gửi lỗi tới nhà trường trong khi học tập

  • Tên tài khoản

Last updated