4.2.3. Để phiên hỏi đáp được hiệu quả

Số câu hỏi bắt buộc khi tham gia học tập: Mỗi học viên cần phải đặt tối thiểu 2 câu hỏi cho môn đầu tiên khi tham gia học tập các khoá tại Funix. Từ các môn sau học viên không bắt buộc phải đặt câu hỏi với mentor. Tuy nhiên, điểm hỏi với mentor vẫn được tính trong phần trăm điểm quá trình của mỗi môn mà học viên tham gia học tập.

Các câu hỏi khi đặt cho mentor:

  • Chỉ hỏi mentor các chủ đề chuyên môn liên quan đến nội dung môn học. (Học viên có thể trao đổi với Hannah phụ trách trước nếu không chắc chắn nội dung hỏi đáp).

  • Cần đầy đủ thông tin khi đặt câu hỏi để mentor có thể đưa ra câu trả lời luôn mà không mất thời gian hỏi thêm thông tin.

Ví dụ câu hỏi không nên hỏi: "Mentor xem giúp tại sao quiz 5 bài 1 kết quả là C không phải A" => Câu hỏi mất thời gian khi mentor phải quay lại hệ thống xem nội dung câu hỏi.

  • Nên có phần giải thích học viên đã tự tìm câu trả lời sao. Từ đó, mentor hình dung được học viên đang gặp khó khăn ở đâu (điều kiện cần để mentor ghi nhận câu hỏi đạt yêu cầu).

  • Không nên đưa ra nhiều câu hỏi cùng 1 thời điểm trong khi hỏi.

Câu hỏi đạt yêu cầu:

Mentor sẽ xác định câu hỏi đó đạt yêu cầu và được ghi nhận hay không.

Lưu ý: Mentor có thể không ghi nhận những câu hỏi dễ dàng tìm ra câu trả lời hoặc các câu hỏi không liên quan đến chuyên môn nội dung bài học.

Last updated