6.4. Cách đăng ký thi cuối môn

Thi cuối môn: là hình thức thi vấn đáp được nhà trường tổ chức online qua zoom nhằm đánh giá năng lực và chất lượng của học viên thông qua bộ tiêu chí trong mục chuẩn đầu ra. Mentor hỏi thi sẽ chọn ngẫu nhiên một số chuẩn đầu ra để kiểm tra mức độ hiểu bài của học viên để đánh giá và cho điểm.

Cách đăg ký thi cuối môn:

Bước 1. Sinh viên vào mục Course kéo xuống cuối. Mỗi học viên sẽ có tổng 3 lượt thi/môn

Bước 2. Ấn vào phần " Hướng dẫn đăng kí thi cuối môn" để lấy link form đăng kí thi

Bước 3. Khi hiện ra Form đăng kí, học viên cần đọc các thông tin phía đầu rồi mới hoàn thành Form đăng kí thi

Lưu ý: học viên cần hoàn thành tất cả các điều kiện môn học (trong phần hình thức đánh giá ở mục Course) mới đăng kí Form review thi cuối kì.

Bước 4. Học viên sẽ được nhận mail từ khảo thí về email FUNiX của học viên: Thông báo xét điều kiện thi với các thông tin họ tên, mã học viên, môn đăng kí thi, ngày thi, check điều kiện thi

Bước 5. Học viên đã "OK" các điều kiện để thi cuối môn, sẽ nhận được mail: Thông báo lịch thi vấn đáp hết môn tại FUNiX gồm các thông tin học tên, mã học viên, môn thi, thời gian thi, phòng thi, ngày thi

Lưu ý: Học viên check kĩ các thông tin, có vấn đề liên hệ với Hannah phụ trách hoặc gửi mail: khaothi@funix.edu.vn.

Last updated