3.2.3. Mentor tham gia vào các hoạt động nào của FUNiX.

  • Mentoring: Hỗ trợ giải đáp chuyên môn khi học viên gặp khó khăn trong môn học.

  • Review tiến độ: gặp gỡ trao đổi/ giúp đỡ sinh viên học tập hàng tuần thông qua zoom

  • Coaching: Kết nối trực tiếp qua zoom hoặc qua skype, teamviewer để hướng dẫn cụ thể khó khăn cho học viên.

  • Công tác khảo thí: Chấm bài tập Assignment của học viên, tham gia review bài tập lab và phỏng vấn thi vấn đáp kết thúc môn học.

  • Các công tác khác: Tham gia xây dựng giáo trình, giao lưu với học viên trong các hoạt động như xtalk, xcoffee, xday,...

Last updated