2.3. Hướng dẫn cài đặt FUNiX Passport

Bước 1: Truy cập đường link để cài đặt FUNiX Passport: shorturl.at/cfjmz

Bước 2: Sau đó nhấp vào Thêm vào Chrome

Tiếp theo, nhấp vào Thêm tiện ích để cài đặt công cụ

Bạn đã cài đặt thành công FUNiX Passport nếu như được điều hướng đến trang này

Bước 3: Ghim biểu tượng FUNiX Passport trên thanh công cụ

Bước 4: Click vào biểu tượng FUNiX Passport. Popup hiện ra như sau với 2 chế độ cần người dùng lựa chọn:

Chế độ 1 - Enable if subtitle supported: Ở chế độ này, hệ thống sẽ hỏi xem người dùng có muốn hiển thị bản dịch hay không.

Chế độ 2 - Do not enable if subtitle supported: Tắt toàn bộ hệ thống.

Bước 5: Truy cập link video cần xem

Một popup xuất hiện như hình dưới đây để bạn lựa chọn:

  • Phụ đề: bản dịch Tiếng Việt do Funix cung cấ

  • Keep original: Không dùng bản dịch do FUNiX cung cấp (chỉ áp dụng với video bạn đang xem)

Bước 6: Thao tác hoàn tất khi có bản dịch mong muốn hiển thị trên video.

Xem bản dịch trên trang web

Bước 1-Bước 4: giống với mục I.

Bước 5: Truy cập link bài đọc cần xem

Một popup như hình dưới đây để bạn lựa chọn:

  • Vietnamese: bản dịch Tiếng Việt do Funix cung cấp

  • Japanese: bản dịch Tiếng Nhật do Funix dịch cung cấp (nếu có)

  • Cancel: Không dùng bản dịch do FUNiX cung cấp (chỉ áp dụng với bài đọc bạn đang xem)

Bước 6: Thao tác hoàn tất khi có bản dịch Tiếng Việt hiển thị trên trang web:

Lưu ý:

- Nếu không thấy bản dịch xuất hiện sau khi đã thực hiện các thao tác, bạn hãy thử tải lại trang web đó một vài lần. Nếu vẫn duy trì tình trạng đó, hãy báo lại cho Hannah để có thể được hỗ trợ kịp thời.

- Một số nguồn như Edx có cả video và lý thuyết cần xem bản dịch thì sẽ hiện 2 lần passport, một lần cho video, một lần cho bài đọc.

- Học viên nên sử dụng subtitle/bản dịch từ FUNiX Passport (nếu có), không dùng bản dịch có sẵn của các nguồn học liệu.

Last updated