3.1.2. Hannah hỗ trợ học viên như thế nào?

  • Sau khi bạn nhận được email thông báo nhập học từ phòng đào tạo, Hannah sẽ kết nối 1-1 với bạn qua các kênh kết nối như facebook, zalo, gọi điện để giới thiệu, chào mừng, hướng dẫn bạn ngay từ những bước đầu tiên.

  • Hannah là người kết nối trực tiếp với học viên, giám sát và thông báo tiến độ học tập, đưa ra các biện pháp hỗ trợ kịp thời trong tiến trình học.

  • Hannah là người kết nối học viên với các bộ phận khác để giải quyết vấn đề liên quan đến đào tạo, khảo thí và các bên hỗ trợ khác để giúp học viên giải quyết vấn đề trong quá trình học tập.

  • Hannah tư vấn, hỗ trợ học viên hướng giải quyết những khó khăn trong học tập.

  • Hannah động viên, chia sẻ những niềm vui trong học tập với học viên.

Last updated