6.4.2. Khiếu nại, phúc tra:

  • Thí sinh có bất kỳ vấn đề gì khiếu nại buổi thi thì có thể gửi đơn khiếu nại đến bộ phận Khảo thí trong vòng 3 ngày kể từ ngày thi. Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày gửi đơn, bộ phận Khảo thí sẽ có thông báo về việc tiếp nhận đơn khiếu nại hay không và thời gian xử lý. Trường hợp cần thêm thời gian để xử lý, học viên sẽ được thông báo tương ứng. Quá trình phúc khảo có thể cần sự có mặt của học viên.

  • Học viên do một tổ chức cử sang học các môn học ở FUNiX có thể có quy định khác. Trong trường hợp đó, học viên sẽ được cả tổ chức cử và FUNiX thông báo về các điểm khác so với quy định này.

Last updated