5.1.1. Hướng dẫn Feedback qua trang courses

Trong quá trình học tập học viên gặp các vấn đề về lỗi kỹ thuật như không tải được phần mềm học, không hỏi được ask mentor, không ấn được nộp bài,..

Sau khi ấn vào chữ lỗi kỹ.thuật sẽ hiện ra bảng miêu tả lỗi kèm hình ảnh. Học viên giải thích rõ ràng kèm hình ảnh. Trường hợp muốn quay lại phần chọn nội dung feedback, học viên nhấn buổi tượng “<” để quay lại màn hình chọn lỗi.

Hoàn thiện phần điền miêu tả nội dung feedback và gửi, màn hình course sẽ xuất hiện thông báo “ Cảm ơn bạn vì đã phản hồi lỗi”.

Ngoài ra học viên sẽ được nhận email tự động của FUNiX về email học tập (@funix.edu.vn) về mã feedback, nội dung email ghi đã tiếp nhận và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.

FUNiX sau khi tiếp nhận và xử lý sẽ phản hồi về email học tập của học viên (@funix.edu.vn).

Last updated