4.1.3. Hỏi đáp với ChatGPT

ChatGPT Funix: Là một kênh kết nối, giao lưu và hỏi đáp khác của sinh viên Funix. ChatGPT là một công cụ chatbot AI do công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) OpenAI tạo ra, dựa trên các đối thoại nguyên mẫu để hiểu ngôn ngữ tự nhiên và phản hồi bằng ngôn ngữ tự nhiên (giống như hai con người đang nói chuyện trực tiếp) với phạm vi trao đổi không giới hạn.

Hướng dẫn hỏi đáp

  • Tại kênh CHATGPT FUNIX trong mục “gì-cũng-biết” để chat với GPT bạn gõ “/Chat” rồi gõ câu hỏi vào ô messenger.

  • Bạn có thể tùy chọn tính năng Public (công khai) hoặc Private (riêng tư chỉ bạn nhìn thấy) bằng cách gõ lệnh “/private” hoặc “/public” rồi ấn enter để chuyển đổi.

Last updated