7.1. Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

1. Điều kiện để được chuyển tiếp lên Đại học FPT cho sinh viên FUNiX?

Sinh viên cần phải hoàn thành 8 chứng chỉ (Certificate), sau đây sẽ viết tắt là CC, và hoàn thành yêu cầu chung khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 40/2003/QĐ-BGĐT.

2. Chứng chỉ ở FUNiX là gì?

Học kỳ ở FUNiX được gọi là chứng chỉ. Một chứng chỉ có giá trị độc lập, cung cấp một khối lượng kiến thức đủ để làm việc theo chuẩn đầu ra do Trường ĐH FPT xây dựng và được tổ chức, công ty trong ngành Công nghiệp liên quan xác nhận.

3. Quy trình đăng ký nhập học ở FUNiX diễn ra như thế nào?

- Thời gian đăng ký nhập học: 12h00 thứ 5 hàng tuần là ngày chốt số sinh viên hoàn thành thủ tục học phí của CC mới.

- Kể từ ngày sinh viên hoàn thành thủ tục học phí, CC mới sẽ tự động được kích hoạt vào ngày thứ 2 của tuần kế tiếp. Trước khi nhập học, sinh viên nhận lời đề nghị kết bạn trên facebook của Hannah và sẽ được đưa vào các group theo Khóa.

- Sinh viên có thể đóng tiền học nhiều CC một lúc nếu đáp ứng điều kiện tiên quyết đầu vào của các CC đó.

4. Điều kiện hoàn thành CC là gì?

Trong một kỳ, sinh viên không hoàn thành một môn thì được xem là không hoàn thành cả certificate. Sinh viên có thể đăng ký học lại các môn chưa qua để hoàn tất đủ các môn và nhận CC.

5. Mức học phí và phí học lại ở FUNiX như thế nào?

- Học phí của các chứng chỉ: tham khảo tại đây

- Phí học lại: 50% phí học đi (Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày kết thúc CC/Môn)

6. "Môn học được mở" có nghĩa là gì?

Một môn được mở tức là sinh viên có thể truy cập học liệu môn đó, kết nối hỗ trợ được với Tổng đài đào tạo, được hỏi và hướng dẫn bởi chuyên gia, được làm các bài kiểm tra, bài thực hành lớn và thi cử.

7. Thời hiệu của mỗi CC là bao lâu?

Mỗi CC mở trong vòng 6-7 tháng. Thời gian học bình quân 1 tháng/môn, 4 môn tương ứng 4 tháng học. 2-3 tháng cuối cùng là thời gian gia hạn tối đa để SV hoàn thành (như vậy trung bình mỗi môn học của chứng chỉ học viên cần 6 tuần để vừa học kiến thức, làm bài tập để đạt đủ điều kiện thi, ôn tập, thực hành, thi kết thúc môn).

8. Khi có câu hỏi về kiến thức, bài giảng trong môn học sinh viên hỏi ai?

Sau khi đã nghiên cứu tìm hiểu các thông tin sẵn có trên hệ thống và các mạng tra cứu mà sinh viên chưa tìm ra hoặc thỏa mãn với câu trả lời hay muốn đánh giá lại tính chính xác của câu trả lời thì sinh viên có thể đặt câu hỏi với mentor qua Tổng đài hỏi đáp HF.

9. Cách kết nối, hỏi đáp với mentor qua Tổng đài HF?

Học viên sẽ kết nối với mentor qua hệ thống HF được hiện thị bằng box "Ask Mentor" phía góc dưới bên tay phải của trang học tập LMS: course.funix.edu.vn.

10. Sinh viên có bắt buộc phải tham gia sự kiện xTalk hoặc xDebate để được cấp chứng chỉ khi hoàn thành khóa học hay không?

Có. Mỗi sinh viên cần tham gia ít nhất 1 lần trong thời gian học 1 CC. Đây là điều kiện bắt buộc.

11. Sự kiện networking xDay của FUNiX được tổ chức định kỳ vào khi nào, ở đâu?

Định kỳ hàng tháng, thường vào Chủ nhật đầu tiên hoặc kế đó của tháng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

12. Đối với sinh viên ở xa khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh, không thể tham gia được xDay tổ chức hàng tháng được thì làm thế nào?

Sinh viên ở xa không tham gia được xDay ở Hà Nội và Hồ Chí Minh có thể chọn 1 trong 2 cách:

- Đăng ký tham gia xTour thay cho điều kiện xDay

- Tham gia các sự kiện offline bên ngoài FUNiX với điều kiện là phải tham gia cùng với ít nhất 1 FUNiX-er (Sinh viên đang học tại FUNiX hoặc mentor) và sau khi tham gia có bài viết chia sẻ về sự kiện kèm ảnh chụp đăng lên group xTer - sinh viên FUNiX.

13. xTour là gì?

xTour là một hoạt động networking của FUNiX dành cho những sinh viên ở xa khu vực Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, được tổ chức tại địa phương hoặc khu vực lân cận gần nhất, là hoạt động kết nối mentor địa phương với sinh viên địa phương. xTour hoạt động với mục đích:

- Tạo mối quan hệ giữa sinh viên và mentor, giữa sinh viên và sinh viên.

- Sinh viên có cơ hội được tác với những người đang làm trực tiếp trong ngành CNTT để có định hướng nghề, hiểu hơn về hoạt động CNTT trong 1 doanh nghiệp.

- Sau xTour sinh viên phải viết bản thu hoạch và nộp lại.

14. Học viên có được quyền xin nghỉ học tạm thời (bảo lưu) hay không?

Sinh viên có quyền đăng ký bảo lưu để giải quyết việc riêng 1 lần/chứng chỉ. Trường chỉ áp dụng bảo lưu cho sinh viên đăng ký học chứng chỉ, không áp dụng cho sinh viên học lẻ môn.

15. Điều kiện đăng ký bảo lưu là gì?

Sinh viên được quyền bảo lưu để giải quyết việc riêng 1 lần/1 Certificate với điều kiện:

- Thời hạn của chứng chỉ còn ít nhất là 30 ngày

- Thời điểm bắt đầu bảo lưu: Tính theo ngày sinh viên đăng ký trong đơn bảo lưu và được Hannah xác nhận hợp lệ

- Thời điểm kết thúc bảo lưu: phải rơi vào ngày chủ nhật

- Thời gian bảo lưu tối đa 1 lần: 3 tháng (90 ngày)/1 Certificate

- Các thủ tục xin bảo lưu cụ thể: Sinh viên liên hệ với Hannah để được hỗ trợ và hướng dẫn thủ tục đăng ký bảo lưu.

16. Quy trình xử lý bảo lưu diễn ra như thế nào?

- Học viên gửi đơn xin bảo lưu cho đào tạo và Hannah phụ trách

- Sau khi tiếp nhận đơn, xác nhận thông tin đăng ký hợp lệ, và thông báo tới phụ huynh với các học viên nhỏ tuổi, Hannah điền thông tin sinh viên đăng ký bảo lưu vào form cho đào tạo

- Đào tạo gửi thông báo chính thức bảo lưu về Email FUNiX của học viên

17. Thi vấn đáp cuối môn bị trượt có được thi lại không? Mỗi môn được thi bao nhiêu lần?

Khi thi vấn đáp trượt lần đầu, học viên được thi lại thêm 2 lần. Như vậy, mỗi môn học viên được thi lại tối đa: 03 lần.

18. Cơ cấu điểm tổng kết môn được tính như thế nào?

Cơ cấu điểm tổng kết môn bao gồm:

- Điểm chuyên cần: tham gia học và đặt đủ số câu hỏi hợp lệ với chuyên gia hướng dẫn (mentor) qua tổng đài HF

- Điểm kiểm tra quá trình: bài kiểm tra trắc nghiệm quiz và bài tập thực hành lab

- Điểm assignment: Bài thực hành lớn dạng dự án

- Điểm thi cuối môn: Tiến hành theo hình thức thi vấn đáp với các chuyên gia hướng dẫn (mentor)

19. Tiêu chuẩn đánh giá hoàn thành môn là gì?

Sinh viên được coi là hoàn thành môn khi đáp ứng đồng thời 03 điều kiện:

- Điểm tổng kết môn: >= 5

- Điểm thi cuối môn: > = 4

- Không có điểm nào là điểm liệt (0)

20. Thi cuối môn được tổ chức vào thời gian nào?

Sinh viên có thể đăng ký thi tập trung trong các ngày xDay hoặc thi online vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7.

21. Thi cuối môn sẽ được tổ chức theo hình thức nào?

Thi cuối môn/kết thúc môn là kiểu thi vấn đáp. Một phần trong nội dung vấn đáp có thể hỏi về sản phẩm sinh viên đã làm qua các bài tập thực hành assignment. Điểm thi sẽ được thông báo ngay trong ngày thi.

22. Trường hợp sinh viên không tham dự thi vấn đáp được như đăng ký do có việc đốt xuất cần phải làm gì?

Học viên cần thông báo trước 6 tiếng cho bộ phận khảo thí của Phòng TC&QL Đào tạo.

23. Việc phúc tra kết quả chấm bài tập lớn và thi cuối học phần ở FUNiX bao gồm những thủ tục gì?

Học viên có quyền phúc tra kết quả bài tập lớn và bài thi trong thời gian 01 tuần từ khi công bố kết quả. Nếu có thay đổi về điểm (lên hoặc xuống), học viên được điều chỉnh lại điểm bài thi. Kết quả phúc tra là kết quả cuối cùng. Lệ phí xin phúc tra nếu có theo quy định chỉ được hoàn lại cho học viên nếu kết quả sau khi phúc tra có thay đổi.

24. Nếu sinh viên không hoàn thành chứng chỉ trong thời hạn quy định muốn học lại thì phải làm thế nào?

Học viên không hoàn thành được chứng chỉ trong thời hạn quy định có thể đăng ký học lại môn học chưa đạt hoặc đăng ký học lại cả chứng chỉ.

Thủ tục đăng ký học lại:học viên liên hệ với Hannah phụ trách hoặc gửi mail cho phòng Đào tạo theo Email: daotao@funix.edu.vn

Thời gian đăng ký học lại là tối đa 3 tháng kể từ ngày kết thúc chứng chỉ.

25. Sinh viên kiểm tra kết quả học tập của mình ở đâu?

Học viên kiểm tra kết quả học tập tại trang: https://kqht.funix.edu.vn/ hoặc liên hệ với Hannah để được biết điểm số. Kết quả học tập được cập nhật hàng tuần (thứ 2).

26. FUNiX cấp chứng chỉ cho sinh viên như thế nào?

- Khi hoàn thành đủ 1 kỳ thi thì học viên được cấp certificate online, học viên trượt một môn thì không được cấp certificate của kỳ đó.

- Học viên được nhận bằng chứng nhận online thông qua email FUNiX của học viên.

Last updated