5.2. Feedback qua các đầu mối Đào tạo và Khảo thí

Bên cạnh kênh feedback trên trang course, trong quá trình học tập học viên có khúc mắc/ cần giải thích về đào tạo ( tài khoản học, lịch review tiến độ học tập, bảng điểm) hoặc khảo thí ( chấm thi, review, ) thì học viên có thể viết mail tới phỏng đào tạo/khảo thí và cc hannah đang hỗ trợ trực tiếp

Thông tin mail đào tạo ( TC &QLĐT): daotao@funix.edu.vn

Thông tin email phòng khảo thí: khaothi@funix.edu.vn

Lưu ý: Học viên khi gửi mail cần báo lại với hannah và cc hannah nhắm được hỗ trợ và giải quyết các feedback.

Last updated