4.1. Mức 1: Hỏi đáp trên Discord

Discord: Kênh các bạn học viên giao lưu trao đổi và hỏi đáp các khó khăn trong quá trình học tập với học viên khác cũng như Tutor của môn học (kênh hỏi đáp thứ 2 ngoài hệ thống Ask mentor-HF). Học viên sau khi nhập học tuần đầu tiên sẽ được hannah kết nối và gửi link mời tham gia vào cộng đồng học viên Funix trên Discord.

Hướng dẫn truy cập Discord

Bước 1. Sau khi nhận được link mời tham gia vào cộng đồng học viên Funix trên discord từ Hannah, học viên sẽ tiến hành đăng ký tài khoản (cần điền đầy đủ các trường thông tin: email, username, password, date of birth).

Bước 2. Học viên sẽ được Hannah cấp quyền tham gia vào Cộng Đồng xTer FUNiX. Lúc này trên giao diện màn hình của bạn sẽ nhìn thấy các channel (kênh) hoạt động của trường như Chat GPT FUNiX, Bảng tin, Cộng đồng xTer, Trao đổi với nhà trường, Hỏi đáp chuyên môn tại môn học và chứng chỉ học viên đăng ký, Các phòng trao đổi trực tiếp. Học viên có thể giao lưu, hỏi đáp và cập nhật các thông tin của nhà trường tại đó.

Last updated