2.1. Udemy Business

Udemy business là nền tảng học online với kho tàng khổng lồ kiến thức gồm nhiều khoá học đa dạng , nhiều lĩnh vực, bộ kỹ năng khác nhau mà học viên có thể tham gia học tập. Khi học trên nền tảng Udemy học viên có thể học trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng.

Tháng 5/ 2022. Udemy – FUNiX đã ký hợp đồng và FUNiX là đại diện duy nhất của Udemy tại Việt Nam. Vì vậy, nên khi tham gia học tập tại FUNiX, học viên sẽ được cung cấp tài khoản udemy business (trị giá 360$/tài khoản)khi bắt đầu tham gia học các môn sử dụng nguồn video từ udemy business.Hiện tại các môn học ở FUNiX đa số đang sử dụng video từ udemy business

Ngoài các đường link do FUNiX chọn lọc đưa tới học viên, các bạn hoàn toàn có thể vào trang udemy business nghiên cứu và học nhiều khoá học trên nền tảng.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký tài khoản udemy business học viên xem theo link: tại đây

Last updated