8.4. Làm thế nào để kiên trì theo đuổi việc học

Chia sẻ với các bạn học viên video khá hay để các bạn xTer bắt đầu tạo mục tiêu và lên kế hoạch học tập tốt.

Video: Làm sao để học được 12 giờ mỗi ngày trong 1 năm?

Một số vấn đề mà bạn này có đề cập đến trong video:

  • Driven, not motivation - Hãy kiên trì trên chặng đường đến đích, đừng dựa vào động lực.

  • Target, not inspiration - Mục tiêu sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn, không phải cảm hứng.

  • Deep work, not hard work - Hãy học sâu, đào sâu vào vấn đề, đừng chỉ chăm chỉ.

Một vài cuốn sách mà bạn sinh viên trong video này có giới thiệu cho mọi người đọc:

  • Can't hurt me.

  • Atomic Habit - Thói quen nguyên tử - Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ.

  • Deep Work - Làm ra làm, chơi ra chơi.

Hai quyển sau đã có xuất bản phiên bản tiếng Việt, bạn nào thấy sách hay thì down bản tiếng Việt về đọc kỹ hơn và ủng hộ Nhà xuất bản.

Last updated