3.2.2. Mentor hỗ trợ học viên như thế nào?

  • Nhẹ nhàng, bao dung: Các vấn đề mà học viên gặp phải cho dù là nhỏ đến lớn mentor đều nhiệt tình giải đáp, chỉ bảo rõ ràng.

  • Lịch sự: Trong những cuộc trao đổi mentor luôn tôn trọng học viên, ghi nhận những cố gắng tích cực từ phía học viên.

  • Trung thực: Khi mentor chưa sẵn sàng giúp đỡ, hoặc câu hỏi học viên đặt ra mentor nắm chưa rõ lúc này mentor sẽ trao đổi thẳng với học viên sẽ check lại phần nội dung đó và hẹn một thời gian khác hỗ trợ bạn.

  • Sẵn sàng hỏi thêm để làm rõ vấn đề: Khi học viên đặt những câu hỏi chưa rõ nghĩa mentor sẵn sàng hỏi lại và giúp học viên đặt được câu hỏi đúng trọng tâm và rõ nghĩa

  • Mang lại giá trị thực sự: Khi tiếp nhận câu hỏi từ học viên mentor sẽ hướng dẫn cụ thể không vòng vèo, trả lời thẳng vào câu hỏi.

  • Đóng góp cho cộng đồng: Nếu thấy câu hỏi hay, có thể chia sẻ cho cộng đồng.

Last updated