6.3.2. Cách đăng ký review Assignment/Project.

Bước 1. Học viên ấn vào link để lấy form đăng kí review và đọc các quy định khi tham gia review assignment.

Bước 2: Khi ấn link sẽ hiện ra form đăng kí review assignment, học viên đọc có lưu ý phía đầu form đăng ký và điền các mục bắt buộc "*" trong phiếu. Chú ý: chọn chính xác ngày/tháng/năm buổi bạn sẽ review, chọn sai học viên sẽ không nhận được mail xếp lịch review từ đào tạo.

Bước 3. Học viên đăng kí thành công sẽ nhận được mail thông báo thời gian review bài assignment từ khảo thí (asm.dept@funix.edu.vn). Học viên sẽ nhận được mail trước 24 giờ buổi review assignment.

Lưu ý: Học viên gặp các vấn đề như không nhận được mail về thời gian review, không đăng kí được form,... liên hệ Hannah phụ trách để được giúp đỡ.

Last updated