3.2.1. Mentor là ai?

Mentor là thầy giáo - người hướng dẫn và giải đáp các khó khăn của học viên về kiến thức chuyên môn tại các môn học. Trong quá trình học tập khi gặp khó khăn học viên sẽ kết nối với mentor thông qua các kênh kết nối của Funix để được giải đáp khó khăn đó

Last updated